מיסוד הזנות – הפתרון לבעיית אבטלת נשים וטפילות האמהות החד הוריות!

חידוש מהפכני: עם הסדרתה החוקית של הזנות יגדל במידה משמעותית ביותר שוק העבודה לנשים, ורבבות משרות תהיינה זמינות להן בכל רחבי הארץ. נשים מובטלות, ובהן האמהות החד הוריות, תישלחנה על ידי לשכות התעסוקה אל בתי הזונות, ואם תסרבנה, משום מה, תישלל מהן הזכות לקבל קצבה מן המדינה, ובא לציון גואל.

מימדי האבטלה בקרב ציבור הנשים בישראל גבוהים להחריד. במיוחד חמור, כמובן, מצבן של נשים משכבות מוחלשות, ובמיוחד בפריפריה. נשים המגדלות ילדים בכוחות עצמן, בלא השתתפות האבות, הואשמו על ידי שר האוצר ורבים מאזרחי המדינה בטפילות, ונקראו ללכת לעבודה, כדי שלא יפלו, הן וילדיהן, לנטל על תקציב המדינה. כדי שמשרד האוצר יוכל להמשיך ולשפוך את כספי הציבור באפיקים חשובים יותר (כמו מימון מודעות ענק אנונימיות בעיתונים היומיים, במשך שבועות, בגנות ההסתדרות).

נוכח המצוקה הקשה, הגו חברי כנסת בעלי רגישות חברתית גבוהה במיוחד פתרון ליבראלי, נאור ופרוגרסיבי אשר יפתור את מצוקת הנשים המוחלשות: מיסוד הזנות.

לשיטתם של חברי הכנסת אצילי הנפש, המקצוע החופשי העתיק בעולם סובל, עד כה, מיחס לא נאות ותדמית ציבורית מפוקפקת, וזאת בשל מסעות ההסתה של חרדים מוסרניים ופמיניסטיות פנאטיות נטולות הומור. החרדים טוענים כי העיסוק בזנות איננו מוסרי. הפמיניסטיות צורחות כי הפיכת נשים לאובייקטים מיניים פוגעת בכבוד האדם שלהן, מנציחה את זיהוי כלל הנשים כספקיות שירותים מיניים לכל דורש, ומקבעת דימויים מיזוגניים סטראוטיפיים, ועימם את אפליית הנשים בחברה.

אליבא דחברי הכנסת הליבראליים, הזנות איננה אלא מקצוע חופשי, ממש כמו עריכת דין, והעוסקות בזנות עושות זאת מתוך בחירה חופשית, ממש כמו חברי כנסת הבוחרים לשרת את הציבור. על כן יש לשחרר את העיסוק מן התדמית השלילית והפלילית שהודבקה לו על לא עוול בכפו, ולהעלות את קרנם של סרסורים ובעלי בתי זונות ו"מכוני ליווי".

ההצעה המהפכנית מכילה בחובה פתרון מלא לבעיית אבטלת הנשים בישראל. עם הסדרתה החוקית של הזנות יגדל במידה משמעותית ביותר שוק העבודה לנשים, ורבבות משרות תהיינה זמינות להן בכל רחבי הארץ. נשים מובטלות, ובהן האמהות החד הוריות, תישלחנה על ידי לשכות התעסוקה אל בתי הזונות, ואם תסרבנה, משום מה, תישלל מהן הזכות לקבל קצבה מן המדינה, ובא לציון גואל. זאת ועוד: מיום שתוסדר הזנות כעיסוק ליגיטימי וחוקי, תדווחנה העוסקות בזנות על רווחיהן, ותתרומנה את חלקן לכלכלת המדינה. אם תראנה הכנסות גבוהות במיוחד – תהננה מכל ההטבות המוענקות על ידי האוצר לעשירי הארץ, וכך תעלנה את מספר הנשים בקרב האליטה הכלכלית.

בזכות מיסוד הזנות יראה ענף התיירות עדנה: תיירות המין לישראל תפורסם ותשווק על ידי משרד החוץ, ורבבות תיירים מן הארצות הסמוכות, ואף מקצוות תבל, יזרמו לבתי הזונות הישראליים. משרד התיירות ידאג לשלב חבילות של תיירות מין עם ביקורים צליניים במקומות הקדושים, ובתי המלון הריקים ישובו לפרוח בכל חלקי הארץ.

נשים שמצבן הבריאותי לא יאפשר להן לעסוק בזנות באופן פעיל, תוכלנה לשמש כשולחנות במסעדות יוקרה – מקצוע אשר נפתח לאחרונה בפני ציבור הנשים, במסגרת אותה אידאולוגיה ליבראלית עצמה. נשים שתחפצנה, מרצונן החופשי כמובן, להנציח את עיסוקן היוקרתי, תצולמנה לצורכי פורנוגרפיה, שתשודר בערוצי הכבלים.

בחזונם של חברי הכנסת הרגישים, עיתוני המדינה יוצפו בהצעות עבודה אטרקטיביות לזנות מכל סוג, שיסנוורו את עיניהן של נשים בתנאי עבודה נוחים ושכר גבוה. בתי זונות יקבלו היתר מיוחד ממשרד העבודה לפרסם את המשרות הנפתחות בהם בלשון נקבה בלבד, ונשים ונערות בנות כל הגילים תתמודדנה על התפקיד היוקרתי. מובן שצריך יהיה להבטיח שלא יוענקו היתרים ליבוא עובדות זרות מתאילנד, כדי שלא תתחרינה עם המועמדות הישראליות ולא תשתלטנה על השוק. מכונים מיוחדים יופעלו להכשרת ילדות למקצוע היוקרתי מן הגיל הרך, ברוח מסורות יפניות עתיקות.

בימי החסד הצפויים לנו על פי חזונם של חברי הכנסת הפרוגרסיביים, נהירתן של בנות ישראל אל בתי הזונות תפתור בעיות נוספות רבות המטרידות את הציבור הישראלי: כיתות בתי הספר תדוללנה, והצפיפות בהן תפחת; פרקליטות תעזובנה את פרקליטות המדינה, לטובת ההזדמנויות החדשות שתיפתחנה בפניהן, וכך תעלה רמת ייצוג המדינה; שופטות תבחרנה לעסוק בזנות, וכך יחוסלו ההרכבים הנשיים אשר מזדהים יותר מדי עם קורבנות תקיפות מיניות, וסנגורי האנסים ידעו עדנה.