מרץ, 2011

מרץ 8, 2011

מרבית ה"אינפורמציה" אשר מסתובבת בשיח הציבורי בישראל על הטרדה מינית אינה קשורה למציאות. מחקר שניתח למעלה מ-400 תיקים של בתי משפט והליכים משמעתיים מספק, לראשונ, מאגר נתונים אמין, מקיף ורציני על החוק למניעת הטרדה מינית שנחקק ביום האישה הבינלאומי, ה-8 במרץ 1998.

מרץ 1, 2011

בימים האחרונים התפרסמו בעיתון "הארץ" שתי ידיעות הנוגעות לשני מרצים מן החוג לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים: בשני המקרים נקטה האוניברסיטה הליכים, מצאה שתלונות סטודנטיות על ניצול לרעה של כוח היו מוצדקות, והסיקה מסקנות. (זו הכתבה האחרונה שהתפרסמה היום,  http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1217849.html ) נגד כל אחד מן המרצים, אייל בן ארי וגדעון ארן, הושמעו כבר לפני שנים תלונות על