מאי, 2007

מאי 30, 2007

חיים רמון הורשע בביצוע מעשה מגונה באישה (צעירה מאוד) שהכיר במסגרת מקום העבודה וששרתה בתפקיד נמוך בדרגתו המקצועית לאין שיעור מזה של השר. מעשהו הביע אגוצנטריות, כוחנות, חוסר רגישות לזולת וניצול לרעה של מעמדו. בית המשפט קבע כי במהלך הבירור המשפטי רמון לא אמר אמת, ועשה ככל אשר לאל ידו כדי להכפיש את המתלוננת, שדיברה

מאי 23, 2007

אז מה יש לנו בסיפור של רות ונעמי? שתי נשים השבות לאחר שנות העדרות לכפר מולדתה של המבוגרת מביניהן. ללא גברים (כולם מתו באורח מסתורי) – הן עניות מרודות ונטולות כל. הן נאלצות לאסוף שיירים ולהתפרנס מטוב ליבם של אחרים. הסיכוי היחיד להשרדותן הוא פעולה מושכלת ומשותפת: המבוגרת מנחה את הצעירה, מדריכה אותה, מעתירה עליה

מאי 16, 2007

יום ירושלים היום; ברדיו בטח שירי ציון הלא תשאלי, עומדות היו רגלינו בשעריך וגבעת התחמושת, ועל כל גבעה ותחת כל עץ רענן – טקסים וחגיגות. ארבעים שנות איחוד ונצח. ומן השמיים יורד מבול. פשוטו כמשמעו. נפתחו להן הארובות הקמצניות האלה, ושופכות כל מה שיש להן. ויותר. באנגלית, כשרוצים להגיד שהתקלקלה למישהו החגיגה, אומרים שירד לו