יוני, 2009

יוני 29, 2009

הרבה דברים קשים קורים בישראל. הלב והיד נזעקים להגיב על כל אחד מהם. למשל – סיפור הקופאית והאברך. קופאית (במקרה אישה, במקרה אתיופית) נדרסה בכוונת מכוון על ידי אברך (במקרה גבר, במקרה לבן) כשניסתה למנוע ממנו לצאת מחנות עם סחורה שלא שילם תמורתה (גניבה? גזל?). בית המשפט הישראלי מצא לנכון לא להרשיע את הדורס כדי שלא

יוני 6, 2009