פברואר, 2016

פברואר 21, 2016

פסק דינו של מני נפתלי (אב הבית של מעון ראש הממשלה) צנח אל תהום הנשייה עוד בטרם יבשה הדיו. אבל באותו יום ממש בו ניתן פסק דין זה, פרסם בית הדין האיזורי לעבודה של נצרת פסק דין לא פחות חשוב מבחינה ציבורית ומשפטית כאחד. והפעם: התעמרות במוסד אקדמי, מכללת עמק יזרעאל. בינתיים, פסק דין זה

פברואר 12, 2016

בפסק הדין החשוב של בית הדין האיזורי לעבודה בירושלים בעניין מני נפתלי נגד מעון ראש הממשלה הוכיח המותב שיש שופטים בירושלים, והם אינם מתייראים מן השררה השלטונית. "מבחן בוזגלו" המפורסם יושם לתפארת, כשעל מעון ראש הממשלה הוחלו אמות המידה המשפטיות הרגילות, ונקבע שהוא לא עמד בהן. אך השופטת דיתה פרוז'ינין ונציגי הציבור נתן מזרחי ואליעזר