כיוון שמטרת הישיבה היתה להוביל לשינוי עמדות, היא נפתחה בהתייחסות קצרה לעמדות הקיימות כיום בישראל ביחס לזנות. לשם כך התבקשה פרופ' מינה צמח להציג סקר שערכה לפני כשנה לבקשתו של ח"כ רשף חן, שהיה מעוניין לחוקק מעין מיסוד חלקי של סוג מסויים של זנות. פרופ' צמח חילקה את תוצאות הסקר, על פיו 48% מן הציבור הישראלי (היהודי) שוללים את מיסוד הזנות, ו – 48% תומכים בה. הסקר הראה שמרבית הציבור אינה מכירה את המצב המשפטי הקיים כיום, וסבורה בטעות כי הזנות אסורה ואיננה חוקית. לשאלה האם יש להתיר זנות רק באישור וברשיון ענו 65% מן הנשאלים והנשאלות בחיוב. ואולם פרופ' צמח הסבירה כי תשובה זו אינה בהכרח מדוייקית, כיוון שבשלב זה של הסקר, המשתתפים כבר הושפעו ממגמתו, וניתן לשער כי הם ניחשו לאן נושבת רוח הסקר, ושיתפו עמו פעולה. לכן, סיכמה, ראוי להסיק מן הסקר כי פחות ממחצית הציבור (היהודי) תומכת במיסוד הזנות. (כיוון שהציבור הערבי לא נסקר הסקר איננו מייצג לחלוטין, הוסיפה). יתרה מכך: צמח הדגישה כי אפילו כמי שאמונה על סקרי דעת קהל היא יודעת היטב כי לא בכל סויגה ציבורית יש מקום להתחשב בדעת הציבור, וישנן סוגיות בהן על החוק להכתיב את דעת הקהל ולא להנציחה.

בהמשך, ביקשו יושבות ראש הועדות להזכיר כי מרביתה המוחלטת של הזנות בישראל היום היא זנות של נשים אשר נסחרו על ידי סרסורים, והן מוחזקות בתנאי עבדות כפיה מחפירים וסובלות עינויים קשים מכל סוג. להמחשת משמעותה האמיתית של הזנות בישראל הופיעה בפני הועדה אישה אשר הצליחה להמלט מגורל כזה, והיתה מוכנה לתאר את חוויות הזוועה שעברה במהלך השנה בה הובאה לישראל, נמכרה מסוחר לסוחר חמש פעמים, ואולצה לקיים יחסי מין עם עשרה עד חמישה עשר גברים כל יום. כל זאת בתנאי כליאה וללא כל תשלום.

ללאחר עדותה של הניצולה הוצגה בפני משתתפות הישיבה ומשתתפיה תכנית הטיפול בזנות שיו"ר שתי הועדות ביקשו להעלות על סדר היום הציבורי. תחילה הוצגה נקודת המבט הערכית שביסוד ההצעה: נקודת מבט פמיניסטית, המושתתת על שוויון וכבוד האדם. לאחר מכן הוצגו קווי היסוד של מודל סן פרנסיסקו: ביטול האיסור על שידול לזנות, איסור ניהול משא ומתן לקראת "קניית" שימוש מיני בגופו של אדם, ופיתוח תכניות לימודים בהן ילמדו "צרכני זנות" על חייהן של נשים העוסקות בזנות, על האלימות החמורה לה הן חשופות, הנזקים הבריאותיים והנפשיים הקשים הנגרמים להן ועל הפגיעות במשפחותיהן, בילדיהן, בכלל ציבור הנשים, בערך כבוד האדם ובחברה כולה. הוצע שלאחר לימוד יסודי של התכניות הפועלות בסן פרנסיסקו, בוונקהובר, טורונטו ומקומות נוספים, תכונס ישיבה לשם נסיון להתאים את מודל סן פרנסיסקו למציאות הישראלית, לשם החלה מדורגת במשל מספר שנים. (דברים אלה הוצגו על ידי, להזמנת יו"ר הישיבה). רבים מן המשתתפים בישיבה, נציגי ארגוני זכויות האדם, ברכו על היוזמה, והביעו נכונות ורצון ליטול חלק במהלך המוצע.

כדי שהישיבה לא תחטא בהצגת עמדה אחת בלבד, וכדי לתת במה כלשהי גם לגישה המנוגדת, התומכת במיסוד הזנות, הוזמן אחד מעורכי הדין המייצגים את הנאשמים בסחר בבני אדם לשם עבדות, ניצול והתעללות מיניים. דובר זה הצהיר כי הזנות אכן מבזה את העוסקות בה ופוגעת בכבוד האדם, אך טען כי הזנות היא בבחינת "אכסיומא", וכי לכן יש למסדה ולעשותה חוקית, ככל מקצוע, במקום לאסור עליה ולדחוק אותה אל המחשכים.

לאחר דברי האורחים, ח"כ רשף חן הדגיש כי הוא אינו תומך במיסוד הזנות, ואולם הוא מבקש להתיר לנשים הנאלצות לעסוק בזנות לעשות זאת בבתיהן, כדי שלא תצטרכנה לעשות זאת מאחורי פחי זבל ציבוריים. (דבריו עוררו בקרב חלק מן הנוכחים את החשש כי מהלך כזה עלול להכשיר כל בית בושת, כיוון שסרסורים יטענו כי בתי הבושת מנוהלים אל ידי הנשים העוסקות בזנות עצמן). ח"כ מרינה סולוצקין הביעה התנגדות לסחר בנשים ולהעסקה בזנות של נשים זרות, ואולם הביעה תמיכה במיסוד העסקתן בזנות של אזרחיות ישראליות ("נגד עבודה זרה, בעד עבודה עברית", כדבריה). מרבית הדוברים והדוברות האחרים הצטרפו לעמדתן של יו"ר הישיבה.

הישיבה נמשכה כמעט שלוש שעות.

ולהלן דיווחו של גדעון אלון בעיתון "הארץ" (הדיווח במהדורה המודפסת היה ארוך מעט יותר, אך לא יותר מדוייק):

עדכון אחרון – 23:26 19/07/05

65% מהציבור סבורים שיש לעגן את הזנות בחוק

מאת גדעון אלון

סקר שהוגש לוועדה לקידום מעמד האשה בכנסת: הציבור תומך גם בהענקת זכויות סוציאליות מלאות לזונות.

65% מהציבור סבורים שיש למסד את הזנות, לעגן אותה בחוק ולאפשר רק לזונות בעלות רישיון ממשלתי לעסוק במקצוע העתיק בעולם – כך קובעים ממצאי סקר בעריכת

ד"ר מינה צמח, שנחשפו אתמול (שלישי) בישיבה משותפת של הוועדה לקידום מעמד האשה וועדת המשנה למאבק בסחר בנשים של הכנסת.

בסקר נמצא גם כי 54% מהציבור סבורים שיש להתיר בחוק את העיסוק בזנות לא רק בחוץ אלא גם תחת קורת גג, בבתים פרטיים, בבתי מלון וכד'. 60% מהציבור סבורים שאם החוק למתן רישיון לזונות יאושר בכנסת, יש להעניק להן את כל הזכויות הסוציאליות שיש לעובדים ישראליים עצמאיים או שכירים.

34% מהציבור השיבו כי לא היו מקבלים לעבודה מועמדת בעלת כישורים מתאימים, אם היה מתברר להם שבעברה היא עסקה בזנות. לעומת זאת, 60% מהציבור השיבו כי היו מקבלים אותה לעבודה למרות עברה.

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?contrassID=1&subContrassID=5&sbSubContrassID=0&itemNo=601982

הדברים מדברים בעדם, ולא אוסיף עליהם.

 

ולהלן תאור פרוייקט סן פרנסיסקו כפי שהוא מופעל בוונקהובר:

Back to VPD HOME

Vice/Drugs Section

Vice/Drugs HOME

Drug Unit
Vice Unit
Gaming Unit
D.I.S.C.
Prostitution Offender Program
FAQs

 

Prostitution Offender Program

The "John School" concept originated in San Francisco in January 1995 with over 300 men participating successfully in the first year. The program has been expanded from that point to now where there are over 14 Programs operating successfully in Canada including Toronto, Winnipeg, and Edmonton. The school is based on a restorative justice model focusing on educating the offenders who are attempting to buy sex from prostitutes on the streets of Vancouver neighbourhoods. The school will educate offenders in the following areas:

  1. legal ramifications of prostitution

  2. health risks

  3. effects of prostitution on women

  4. effects of prostitution on families

  5. effects of prostitution on the community

  6. pimps and their methods

In 1998 the Vancouver Police Board approved the concept of the Vancouver Police researching the feasibility of starting a John School in Vancouver. A Steering Committee composed of a cross section of agencies and community representatives was struck. In the fall of 1998 a request for expressions of interest for a contract to run a John School and subsequently a school for sex trade workers utilising any money generated by the John School was sent out. February 1999 the John Howard Society was selected by the Steering Committee to operate both schools. The Steering Committee became the Advisory Committee at that time and was tasked with overseeing and directing the John Howard Society as needed in the operation of the schools. A process began of arranging a contractual relationship between the Police Board and John Howard Society for them to operate the school.

In June 1999 the Mayor on behalf of the Vancouver Police Board signed a contract with the John Howard Society to operate the Prostitution Offender Program.

The school is operated as a pre-charge diversion program. Offenders arrested in the course of police undercover sting operations for Section 213 cc, Communicating for the Purpose of Prostitution, are screened by police and if deemed appropriate for diversion they are offered the option to attend a Prostitution Offender Program class. They will then be referred to the Prostitution Offender Program Co-ordinator from the John Howard Society for intake and registration. The cost of attending the school is $500. The class is one day in length featuring a variety of speakers including; community members, ex-sex trade workers, police officers, health professionals.

The Prostitution Offender Program is an opportunity for the city to respond in a tangible fashion to an ongoing societal and criminal issue in an innovative fashion. The program involves the communities affected by prostitution and educates the offenders to the issues surrounding street prostitution and the harms caused to the community at large by it. The school is operated by the John Howard Society but is run in close association with members of the Vancouver Police Vice Unit and the Prostitution Offenders Program.

If you have questions and or comments please e-mail the Vice Squad directly at: vpd_vice@city.vancouver.bc.ca

   


   

© 2004 Vancouver Police Department
Questions or comments, you can send us e-mail: vpd@city.vancouver.bc.ca
Last modified: September 28, 2004