אפריל, 2007

אפריל 14, 2007

עוד זווית אחת לחשוב על השאלות: מה קרה לנו? היכן אנחנו? למה? איך הגענו לכאן? כזכור, הנשיא האמריקאי קנדי הציע לבני ארצו לא לשאול "מה יכולה המדינה לעשות בשבילי?" אלא "מה אני יכול/ה לעשות עבור מדינתי?"היום למדתי שהנשיא האמריקאי ריגן הציע "שיפור": לא עוד "מה יכולה המדינה לעשות עבורי?", אלא "מה אני יכול/ה לעשות עבור עצמי?"ניסיתי

אפריל 12, 2007

בהצגה המצויינת שמעלה תאטרון החאן הירושלמי, המצליחים, מסבה משפחה ישראלית יהודית לשולחן הסדר. הם הדורים במיטב מחלצותיהם ושפתותיהם נוטפות דבש. בכיפות צחות לראשיהם, הם מברכים על המזונות, אלה את אלה, את אביהם שבשמיים. הם מנעימים זמירות, מספרים ביציאת מצריים ומיטיבים לבם בסעודה. וכל זאת על גבן של נערות זרות, חסרות אונים, הכלואות בידיהם והם מוכרים