יולי, 2007

יולי 15, 2007

אכן, אין ספק שהיועץ המשפטי לממשלה צריך היה להיות זהיר יותר בהתבטאויותיו התקשורתיות ביחס לאישומים שייוחסו למשה קצב. ביתר פשטות: היה עליו לדבר פחות ולעשות יותר מהר. התבטאויות היתר היו חובבניות ומזיקות, כפי שמוסכם פחות או יותר על 100% מן הציבור הישראלי. הפער שנוצר בין הציפיות שיצר בינואר 2007 ובין ה"סחורה" שסיפק בסוף יוני הוליד

יולי 14, 2007

מי הופתע מההטרדה שהטריד חיים רמון (באמצעות "מקורבים" עשירים ורבי השפעה) את ה', הצעירה בה ביצע מעשה מגונה? מי שלא קרא את פסק דינו של בית המשפט בעניין רמון; כל מי שלא היה מוכן להתייחס ברצינות לדברי השופטות והשופט; כל מי שהעליל עליהם ש"תפרו לרמון תיק" ו"הפילו אותו בפח" כדי לשאת חן בעיני גורמים עלומים;

יולי 11, 2007

מבעד לשאון וההמולה שאופפים בימנו כל אירוע ציבורי, אני מבקשת לנקוט עמדה אישית פשוטה ובהירה: אין עילה טובה יותר לסטור לאדם מאשר כאשר הוא מאשים אותך כי אתה גרוע מן הנאצים, בכך שהם הרגו את הגוף ואילו אתה הורג את הנפש. למעשה, ההתבטאות היא לא רק זילות השואה והעלבת עובד ציבור, אלא גם הוצאת דיבה