אפריל, 2009

אפריל 21, 2009

אולי לכבוד יום השואה, חברת הולמרק שידרה אתמול סרט חדש, המתאר את מפעל חייה של אישה פולניה אחת, אירנה סנדלר, שהצילה 2,500 ילדים יהודים מתוך גטו ורשה הגווע.  אירנה היתה עובדת סוציאלית בעיריית ורשה; אישה צעירה רגילה, ממשפחה רגילה, בחיים רגילים. אביה, שהיה רופא, נפטר, והיא חיה עם אמה. הנסיבות הטילו אותה אל מצב בלתי