פמיניזם ומגדר (מאמרים אקדמיים)

אוקטובר 13, 2016

אוקטובר 13, 2016

מאי 26, 2014

המאמר מכיל ניתוחים של נתונים סטטיסטיים המתייחסים ל-400 תיקי הטרדה מינית שנדונו בבתי משפט, בתי דין לעבודה ובתי דין משמעתיים בעשור הראשון לתחולתו של החוק למניעת הטרדה מינית