הכל (אקדמי) על הכבוד (מאמרים אקדמיים)

אוקטובר 13, 2016

אוקטובר 13, 2016

אוקטובר 13, 2016

אוקטובר 13, 2016

אוקטובר 13, 2016

אוקטובר 13, 2016

אוקטובר 13, 2016

אוקטובר 13, 2016

יש שנשים תוקפות גברים שפגעו בהן. החברה, המשפט והקולנוע עושים יד אחת כדי להנחות אותנו כיצד להבין אירועים אלה ולשפוט אותם. כיצד פועלים עלינו מבנים חברתיים, משפטיים וקולנועיים בהקשר זה? כיצד מובילות אותנו מוסכמות חברתיות, משפטיות וקולנועיות להוקיע נשים שתקפו את מעניהן או לזכותן? באמצעות קריאה מדוקדקת ומרתקת בתריסר סרטים, חושפת אורית קמיר כיצד סרטים פופולאריים

אוקטובר 13, 2016

בשביל רבים ורבות בישראל "פמיניזם" הוא אידיאולוגיה אמריקאית הדורשת מנשים להיות גברים – אך גם מסכסכת בין המינים; ההופכת נשים לקורבנות – אך גם ללוחמניות ("שורפות חזיות"); המדיפה רגשנות, בכיינות – אך גם "שנאת גברים" תוקפנית, שכולן לזרא לישראלים רבים. דעות קדומות אלה משרתות את הסדר הקיים ומונעות בחינת הטענות הפמיניסטיות בדבר דיכוי נשים וקיפוחן.

אוקטובר 13, 2016

מהו "כבוד"? מה מקומו בחברה הישראלית? מדוע קבעה אותו הכנסת כערך היסוד של מדינת ישראל? כיצד משתלבת קביעה ערכית חוקתית זו עם המציאות הישראלית על פניה והיבטיה המגוונים? ספר זה מציע נקודת מבט חדשה לבחינת ערכיה של החברה הישראלית, מגמות חברתיות ומשפטיות, הבניה מיגדרית, שסעים ועימותים אידיאולוגיים ומצבו הקיומי של הפרט בישראל. הספר מציע להשתית