משפט וקולנוע (מאמרים אקדמיים)

אוקטובר 14, 2016

אוקטובר 13, 2016

אוקטובר 13, 2016

אוקטובר 13, 2016

יש שנשים תוקפות גברים שפגעו בהן. החברה, המשפט והקולנוע עושים יד אחת כדי להנחות אותנו כיצד להבין אירועים אלה ולשפוט אותם. כיצד פועלים עלינו מבנים חברתיים, משפטיים וקולנועיים בהקשר זה? כיצד מובילות אותנו מוסכמות חברתיות, משפטיות וקולנועיות להוקיע נשים שתקפו את מעניהן או לזכותן? באמצעות קריאה מדוקדקת ומרתקת בתריסר סרטים, חושפת אורית קמיר כיצד סרטים פופולאריים

אוקטובר 13, 2016

Some women attack and harm men who abuse them. Social norms, law, and films all participate in framing these occurrences, guiding us in understanding and judging them. How do social, legal, and cinematic conventions and mechanisms combine to lead us to condemn these women or exonerate them? What is it, exactly, that they teach us

אוקטובר 13, 2016

Hollywood’s hero-lawyer movies are a distinct group of American feature films. Typically, they each depict a lawyer who unwittingly finds himself at the heart of a moral drama involving a client and/or a community in distress, gross injustice, the rule of law and powerful, obstructive forces that must be overcome. Alone with nothing at his side but his professional

אוקטובר 13, 2016

Law movies typically feature champions of justice—archaically dignified, like Gregory Peck’s 1962 Atticus Finch (To Kill A Mockingbird, Pakula 1962) or bitterly disillusioned, like George Clooney’s 2007 Michael Clayton (Michael Clayton, Clooney 2007), these champions are often what I have labeled “hero-lawyers” (Kamir 2009; 2012). Cinematic hero-lawyers embody natural justice combined with the law of the land. Often reluctantly, they come

אוקטובר 13, 2016

א. הקדמה; 1. מבנה המאמר; 2. כמה מילים אישיות. ב. מהו כבוד מִחְיָה מקצועי אישי לימודי של תלמידי משפטים; 1. כבוד מחְיָה לעומת הדרת-כבוד וכבוד סגולי; 2. הדרת-כבוד וכבוד מחיה של אנשי משפט; 3. כבוד מחיה לימודי. ג. דרכים להרחבת כבוד המחיה הלימודי של תלמידי משפטים; 1. בסימן קריאה: מצא את הטיעון; 2. כבולים במשקפיים: קללת הנחש והתפוח; 3.

אוקטובר 13, 2016

This chapter offers a perspective on the status of Israeli women in 2014. Rather than present the standard review of women’s rights in the public and private spheres, the extent of their sexual victimization and their status in politics, the workplace and academia, the chapter explores Israeli women’s contemporary cinema and follows the themes and critiques raised by it.

אוקטובר 13, 2016

א. הצגת הנושא. ב. פרק ראשון: הצגת המודל של ניתוח פמיניסטי רב ממדי; 1 . הצרנת ניתוח פמיניסטי משפטי של מושג שוויון זכויות האישה ; 2. הצרנת ניתוח פמיניסטי משפטי של עבירת האינוס. ג. פרק שני: שכלול המודל; 1 . מבחן ראשון: השונות בקרב נשים; 2. מבחן שני: הבחנה בין הדרת-כבוד (honor) לבין כבוד סגולי (dignity). ד. פרק שלישי: