לצפות באירועים מבעד למשקפיים תיאורטיים: תירגול תאורטיות פמיניסטיות בעזרת סרט עלילה (ארץ קרה)