התעמרות בעבודה: בין פסיכולוגיה למשפט, בין חקיקה לפסיקה

המאמר מציג את הספרות הפסיכולוגית והאירגונית בארץ ובעולם אשר מתווה את גבולות הגזרה של התופעה החברתית הקשה של התעמרות בעבודה. הוא מראה את האופן בו שיח ישראלי משפטי-ערכי יכול למסגר את התופעה; הוא מביא את הצעת החוק הפרטית שהונחה על שולחן הכנסת על ידי ח"כ מרב מיכאלי ו-37 אחרות ואחרים, ועברה בקריאה טרומית בקולותיהם של 58 ח"כים; הוא מנתח את פסקי הדין של בתי הדין לעבודה, אשר אימצו את רוח הצעת החוק במסגרת דיני העבודה הקיימים; הוא מתמודד עם השאלה האם הפסיקה השיפוטית מייתרת את יוזמת החקיקה.