מודל של ניתוח פמיניסטי רב ממדי: הצגתו, פיתוחו והחלתו על משפט ועל קולנוע

א. הצגת הנושא. ב. פרק ראשון: הצגת המודל של ניתוח פמיניסטי רב ממדי; 1 . הצרנת ניתוח פמיניסטי משפטי של מושג שוויון זכויות האישה ; 2. הצרנת ניתוח פמיניסטי משפטי של עבירת האינוס. ג. פרק שני: שכלול המודל; 1 . מבחן ראשון: השונות בקרב נשים; 2. מבחן שני: הבחנה בין הדרת-כבוד (honor) לבין כבוד סגולי (dignity). ד. פרק שלישי: החלת מודל הניתוח הפמיניסטי הרב ממדי על הקולנוע וביקורת הקולנוע. ה. פרק רביעי: ניתוח הסרט ״יסמין״ כטקסט המבצע ניתוח פמיניסטי רב ממדי; 1 . הצגת הסרט; 2. הסרט ״יסמין״ כטקסט המבצע ניתוח פמיניסטי רב ממדי. ו. סיכום.