שטרנהל בארץ הפלאות: ניתוח טקסטואלי קשוב לכבוד האדם פוגש חקירה נגדית בעלת סממנים