מרץ 10, 2004

זקנו של פידל במיטב המסורת הקולוניאלית, ככרות הוואנה, מבצריה, בנייני המידות והקתדרלות משווים לה תפארת אירופאית נושנה. החוף, על גליו המשתברים, מוסיף את לווית החן הנחוצה, ועצי הדקלים הטרופיים את הנופך האקזוטי. מכוניות הפאר האמריקניות של שנות החמישים תורמות לעיר את הסוריאליזם ההזוי הייחודי לה, והמוסיקה מערסלת ומטלטלת ומשכיחה. כלבים מכל סוג וגודל רובצים לשנת

מרץ 5, 2004

אור לגויים: על החלטת בית המשפט העליון בעניין שידורי פלייבוי החלטת בג"צ בעתירה נגד שידורי פלייבוי (בג"צ 5432/03 ו – 5477/03), אף שהיא מצערת, איננה מפתיעה. גם לשופטי בית המשפט העליון ושופטותיו קשה לעמוד מול עוצמתם המשולבת של ההון האדיר של חברת פלייבוי (שהאינטרס הכלכלי שלה הוא הוא מושא ההחלטה), של לחצם של "החוגים הליבראליים"

פברואר 19, 2004

פברואר 15, 2004

"יש סקס אחר – הביאוהו לכאן": עבירת האינוס בין הדרת כבוד (honor), שוויון, וכבודו הסגולי של האדם (dignity), והצעה לחקיקה חדשה ברוח ערך כבוד האדם/ ד"ר אורית קמיר (המאמר התפרסם בכתב העת משפט וממשל בנובמבר 2004, ומראה המקום הוא: משפט וממשל ז, תשס"ה, 669- 766)  תקציר (את הטקסט המלא של המאמר כבשלמותו אפשר למצוא ב

פברואר 15, 2004

על פרשת דרכים גורלית: ישראל בין מגמות של הדרת-כבוד (honor), כבוד-סגולי (dignity), הילת-כבוד (glory) וכבוד-מחיה (respect)           תקציר* (למאמר המלא ראו:    http://sitemaker.umich.edu/Orit_Kamir/files/honorhebrew.pdf) ד"ר אורית קמיר הצגת הנושא רשימה זו מציעה פריזמה חדשה למחשבה ודיון אודות ערכיה של החברה הישראלית, מגמות חברתיות ומשפטיות, מצוקות הולכות וגוברות, שסעים ועימותים אידאולוגיים, וכוונים אפשריים לעתיד. הפרספקטיבה המוצעת מושתתת על

פברואר 12, 2004

פורנוגרפיה, פלייבוי, והסכנה שבאובקייבטואליזציה ("החפצה") האם ההתנגדות לשידורי הפורנוגרפיה של פלייבוי מאיימת על חופש הביטוי, או שמא דווקא השידורים הם המאיימים על זכותן של נשים לחיות בכבוד? "חופש הביטוי" הוא, מזה דורות, הערך הליבראלי הבסיסי, המקודש, והקונצנזואלי מכולם. גם בארצות ש"התיקון הראשון לחוקה" אינו חל עליהן מכוח חוק, ראשוניותו של חופש הביטוי ונחיצותו ביחס לכל

פברואר 12, 2004

מיסוד הזנות – הפתרון לבעיית אבטלת נשים וטפילות האמהות החד הוריות! חידוש מהפכני: עם הסדרתה החוקית של הזנות יגדל במידה משמעותית ביותר שוק העבודה לנשים, ורבבות משרות תהיינה זמינות להן בכל רחבי הארץ. נשים מובטלות, ובהן האמהות החד הוריות, תישלחנה על ידי לשכות התעסוקה אל בתי הזונות, ואם תסרבנה, משום מה, תישלל מהן הזכות לקבל

פברואר 12, 2004

ה – “backlash” הישראלי, כאן ועכשיו לא, אין זו תיאורית קונספירציה פמיניסטית הזויה, וגם לא פרנויה נשית היסטרית. הצטברותם של אירועים החותרים תחת מעמדן של נשים בכלל, ושל נשים בעולם המשפט הישראלי בפרט, מעידים על תופעה חברתית המכונה באנגלית backlash. במחצית השניה של שנת 2003 נחשף הציבור הישראלי לכרסום מתמשך במעמדן של נשים בישראל, ונשים