הטרדה מינית (מאמרים אקדמיים)

אוקטובר 14, 2016

אוקטובר 14, 2016

אוקטובר 13, 2016

אוקטובר 13, 2016

אוקטובר 13, 2016

אוקטובר 13, 2016

אוקטובר 13, 2016

אוקטובר 13, 2016

הטרדה מינית היא עבירה נפוצה המתרחשת ברחוב, בבית, בעבודה ובכל מקום. כיום כולנו מודעים לקיומן של הטרדות מיניות ולכך שהן אסורות בחוק. אך האם מבט חודר, מחמאה, או תמונת עירום יכולים להיחשב הטרדה מינית? האם כאשר אישה מטרידה גבר זו הטרדה? בישראל קיים חוק למניעת הטרדות מיניות, וספר זה מציג את החוק ותשובות לשאלות שהוא

אוקטובר 13, 2016

אוקטובר 13, 2016

א. הצגת הנושא והמאמר ב. חלק ראשון: ״הבנת הנורמה״ — האיסור הפלילי של ״מעשה מגונה״ המשפט האנגלי (1) עברת ״תקיפה״ (Assault) (2) עברת ״תקיפה/מעשה מגונה״ (Indecent Assault) 2. המשפט הקנדי, האמריקני והסקוטי 3. שיטות משפט אחרות: צרפת וגרמניה 4. ישראל ג. חלק שני: ״זיהוי המוסכמה״ — אשכול המוסכמות החברתיות־התרבויות הרלוונטיות 1. מוסכמות מוסרניות לגבי המיניות עצמה