Sexual Harassment

October 13, 2016

October 13, 2016

October 13, 2016

October 13, 2016

October 13, 2016

October 13, 2016

הטרדה מינית היא עבירה נפוצה המתרחשת ברחוב, בבית, בעבודה ובכל מקום. כיום כולנו מודעים לקיומן של הטרדות מיניות ולכך שהן אסורות בחוק. אך האם מבט חודר, מחמאה, או תמונת עירום יכולים להיחשב הטרדה מינית? האם כאשר אישה מטרידה גבר זו הטרדה? בישראל קיים חוק למניעת הטרדות מיניות, וספר זה מציג את החוק ותשובות לשאלות שהוא

October 13, 2016

October 13, 2016

א. הצגת הנושא והמאמר ב. חלק ראשון: ״הבנת הנורמה״ — האיסור הפלילי של ״מעשה מגונה״ המשפט האנגלי (1) עברת ״תקיפה״ (Assault) (2) עברת ״תקיפה/מעשה מגונה״ (Indecent Assault) 2. המשפט הקנדי, האמריקני והסקוטי 3. שיטות משפט אחרות: צרפת וגרמניה 4. ישראל ג. חלק שני: ״זיהוי המוסכמה״ — אשכול המוסכמות החברתיות־התרבויות הרלוונטיות 1. מוסכמות מוסרניות לגבי המיניות עצמה

October 13, 2016

October 13, 2016

המאמר מציין מלאת עשור לחוק הישראלי למניעת הטרדה מינית, ועורך לו ״חשבון־נפש”. הוא מורכב משני חלקים: הראשון מציג את מניעי החקיקה ואת מטרותיה העיקריות; והשני סוקר את מידת הגשמתה של כל אחת מן המטרות, בוחן את הסיבות להצלחה או לכישלון בהגשמה, ובודק את התאמת הכלים החקיקתיים למטרה החברתית־ המשפטית. מניעי החקיקה ומטרותיה מוצגים בחלקו הראשון של המאמר בהתבסס על נוסח