December, 2010

December 31, 2010

יום לאחר הקראת הכרעת הדין השיח הציבורי עסוק עדיין בעיכול ההלם והתדהמה; בקריאת תמצית הכרעת הדין ועמידה על הנקודות השונות המופיעות בה. אבל אין זה מוקדם מדי להכריז על חשיפת קלונם של הסנגורים של קצב, שהסתובבו בקרבנו כטווסים וזכו בשנים האחרונות ביוקרה והערכה שאין הם זכאים להן. פסק דינו של בית המשפט קובע בלשון שאינה

December 30, 2010

בית המשפט אמר את דברו: עדויותיהן של המתלוננות נגד משה קצב אמינות יותר מאשר עדותו של מי שהיה נשיא המדינה. למרות ההשהיות במסירת העדויות, חוסר הדיוק ואי ההתאמות – דברי המתלוננות אמינים יותר על השופטות והשופט מדבריו של אדם שהגיע לתפקיד הציבורי הרם ביותר במדינת ישראל. בית המשפט השתכנע מעל לכל ספק סביר שהאדם שכיהן