March, 2007

March 19, 2007

בהיותו שר המשפטים ובמסגרת פעילותו הציבורית והממלכתית כשר בממשלה, החדיר חיים רמון איבר מאברי גופו (לשונו) אל תוך פיה של אישה שלא הסכימה לכך. כשהגישה תלונה על ביצוע מעשה מגונה בגופה, רמון הכחיש, תקף אותה, ובזבז משאבים אדירים של המדינה ושל הציבור. הוא לא העלה על דעתו להתנצל והשתמש בכל כלי שעמד לרשותו (ואלה היו

March 14, 2007

מצחיק, משעשע, מתחכם, יופי. אבל גם קצת מעצבן. כי מרוב התגודדות על המתלוננות ותלונותיהם, עלול הציבור לשכוח את המציאות האפרורית אך החשובה שמכת המדינה אינה התלונות אלא דווקא ההטרדות עצמן. מרבית הנשים, אם לא כולן, הוטרדו או יוטרדו בימי חייהן. רבות הוטרדו או יוטרדו הרבה יותר מפעם אחת. מרביתן, למרבה הצער, לא התלוננו וכנראה גם