November, 2022

November 13, 2022

דומה שכל מה שאפשר להגיד על כשלון הדמוקרטיה הליברלית הישראלית נאמר כבר בקולות רבים. הכל נכון: העדר חזון ברור ורלבנטי ביחד עם יהירות, אטימות, ניתוק, חוסר אחריות ציבורי וסירוב לשתף פעולה ולאחד כוחות, הולידו כשלון מנהיגותי מהדהד, ובמקביל — אדישות ורפיון רוח בקרב ציבור המצביעים. הבועה התל-אביבית תרמה שאננות חסרת ביסוס, וההתרגלות לקמפיינים חוזרים ונשנים

November 13, 2022

במאמרו בסוף השבוע גרשון הכהן הזמין אותנו לקיים דיון מעמיק בנושא “הכבוד הלאומי”, אך הדברים שהוא בחר לכתוב רחוקים מלקדם דיון כזה. הכהן לא מנסה, ולו במשפט אחד, להגדיר מהו הכבוד הלאומי שבשבחו הוא דורש, מה ההיסטוריה שלו ולאן הוא מוביל. לא נותר אלא למלא את החסר ולעשות זאת במקומו. כבוד לאומי, National honor,הוא תפיסה