אוקטובר, 2006

אוקטובר 18, 2006

הדברים פשוטים, ואילו רצו התקשורת ומרואיניה שהציבור יבין – לא היה כל קושי. אבל במקום לומר דברים כהוויתם – מושמעים ריבוא דברים שאינם קשורים לא למציאות המשפטית ולא לזו החברתית. מתקפת ההטעיה הציבורית ממשיכה ללא הרף, והבלבול רב. אז הנה הדברים שוב, כפשוטם: שר המשפטים (לשעבר) נאשם שהחדיר את לשונו אל תוך פיה של אישה

אוקטובר 17, 2006

חברת הביטוח מגדל, היועץ המשפטי לממשלה, המוקד לסיוע לעובדים זרים (עו"ד אורי שדה) והקליניקה למאבק בסחר בנשים באוניברסיטה העברית (עו"ד נעמי לבנקרון) הצליחו לשכנע את בית המשפט העליון לבטל את הפיצוי שנועד לאפשר לאיש ביקור שבועי ב"מכון ליווי". המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט אליעזר ריבלן, כתב שלא הוכח בסיס עובדתי לצורך של האיש לקיים