איך הרגה הסבירות את האשה; חום דמם של 'האדם הסביר' וה'ישראלית המצויה' בדוקטרינת הקינטור בהלכת אזואלוס