על משפט וקולנוע, וניתוח פמיניסטי "משפט-קולנועי מורחב" של מגילת רות לאור הסרט שושלת אנטוניה