מרץ, 2006

מרץ 29, 2006

הלכנו לקלפי והיום אנחנו יודעים ויודעות שיש 35 מנדטים (קדימה וגימלאים) ל"מרכז-ימין-מתון" שמייצג "התכנסות" בזירת הסכסוך (כלומר שתי מדינות לשני עמים בלי משא ומתן), ו"הכלאה מאוזנת יותר בין משק קפיטליסטי ומדינת רווחה" במישור הכלכלי. יש 32 מנדטים ל"ימין קיצוני" (ישראל ביתנו, ליכוד, איחוד לאומי) שמייצג בעיקר "אף שעל" (עם או בלי גוון משיחי), וברובו כלכלה ימנית

מרץ 19, 2006

מאז שנות התשעים מתמקדת הפעילות הפמיניסטית בעולם המערבי במאבק כנגד פגיעות מגדריות שהן טיפוסיות וייחודיות לקבוצות מוגדרות של נשים. מהלך זה הוא תוצאה של השקפת העולם המכונה "הפוליטיקה של הזהות" (identity politics) אשר קנתה מהלכים בקרב נשים פעילות רבות. בהקשר הפמיניסטי, הפוליטיקה של הזהות מדגישה את החשיבות בייחודן של קבוצות נשים שונות, של המאפיינים הטיפוסיים