רפול היה הרמטכל שלי. אבל באופן אישי נתקלתי בו רק שנים רבות מאוחר יותר, כשהוא היה חבר כנסת, ואני – עובדת כנסת זוטרה (יועצת משפטית בראשית דרכה). רבות נאמר ויאמר, בודאי, על מי ששמעתי את קהלני מכנה אותו “החייל של המדינה”. דברים רבים, יש לשער, לא ייאמרו, מפני כבוד המת. תרומתי קטנה, אך חשוב שתאמר: למרות עברו הצבאי העשיר, העתיר, המפואר, בימים שטרם החוק למניעת הטרדה מינית, רפול התייחס אלי, אישה צעירה בתפקיד זוטר, בכבוד.