March, 2009

March 13, 2009

 לרגל יום האישה הבינלאומי פנתה אלי אקדמאית צעירה המועסקת באוניברסיטה הפתוחה, שרון מלכי, וביקשה שאפרסם מכתב גלוי שלה המתייחס לתנאי העסקתן של עובדות ועובדים במוסד אקדמי זה. מלכי מבקשת, באמצעות המכתב, להגיע אל ציבור קוראות וקוראים, במיוחד נשים ואנשים המתעניינים בזכויות נשים, וליידע אותנו כי עובדות האוניברסיטה הפתוחה חשות מנוצלות ומקופחות, והן מנהלות מאבק על שכרן,

March 9, 2009

מקץ התלבטות ארוכה, ארוכה הרבה מעבר למה שהאווירה הציבורית יכלה לספוג, החליטו היועץ המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה להעמיד את משה קצב, נשיא המדינה הקודם, להליך פלילי בגין עבירות מין חמורות. מסלול הייסורים של תיק קצב החל בהתבטאויותיו הפומביות הבוסריות, הבלתי מאופקות של היועץ המשפטי לממשלה, שהכריז על חומרת העבירות ומוצקות הראיות בלא שבדק את הדברים

March 7, 2009

הנושא שצריך להיות בוער ביותר ביום האישה הבינלאומי, 2009, הוא זה שהתפרסם בסקר של עוקץ (בניהולם של עמי ברגמן וחיים מולכו): נשים בישראל נפגעות מן המשבר הכלכלי יותר מאשר גברים. על פי הסקר שדגם 6,500 אישה ואיש, נשים מפוטרות הרבה יותר מגברים, והרבה יותר משיעורן בכוח העבודה. כך, במידה זו או אחרת, בכל המגזרים. לדוגמא,