June, 2010

June 15, 2010

דומה שהציבור הבין שניסיון אונס על ידי מאבטח הרמטכ”ל הוא בעיה מגדרית, וש”ניגוד עניינים” של בכיר בשב”כ שקידם, לכאורה, כפיפה שקיים איתה קשר מיני, הוא בעיה מגדרית. אבל משום מה לא ברור באותה מידה שתמיכה באברכים היא אפליתם לטובה לא רק לעומת כלל ציבור הסטודנטים בישראל – אלא גם ביחס לנשות המגזר החרדי, המודרות מן הכוללים והישיבות ונדרשות לשאת בעול קיומים של האברכים.

June 4, 2010

קצת קשה בימים אלה לחשוב, לכתוב ולפעול בעניינים שאינם קשורים במשט לעזה והשתלטות השייטת. בפיאסקו. בדם שנשפך, בהנהגה שכשלה, במשמעויות הקשות. בכתובת החדשה על הקיר, על גופנו הקולקטיבי: שאי אפשר להמשיך כך; שמוכרחים להתעשת ולהשתנות. אבל העיסוק המתמיד הזה בכישלונות המדיניים גובה מחיר יקר של הזנחת בעיות פנים חשובות וכואבות לא פחות. ואחת כזו אני