January, 2011

January 12, 2011

אני משתדלת לא לקנות מוצרים של חברות שעורכות ניסויים בבעלי חיים. אני מודה שאני לא זוכרת את הרשימה השחורה של הארגונים המסחריים הנותנים יד להתעללות בבעלי חיים, ולכן לפעמים אני בודאי מפספסת. אבל ככלל – אני משתדלת. בגלל שאני רוצה להביע את מחאתי בדרך צרכנית לגיטימית ואפקטיבית. בגלל שאני לא רוצה לתת את כספי למי

January 11, 2011

 לקח לי יותר מדי זמן, אני מודה, אבל סוף כל סוף נפל לי האסימון. זה קרה כשהקשבתי לאחד הראיונות עם חברת הכנסת מטעם אביגדור ליברמן, ששבה והתעקשה שכל מה שהיא רוצה לדעת זה מנין בא כספם של ארגוני זכויות האדם: לא פעילותם מפריעה לה, לא דעותיהם, לא מעשיהם – רק כספם. היא רוצה לדעת מנין