November, 2015

November 6, 2015

תגובה למאמרו של עמנואל גרוס “הבעיות בהצעה של מירב מיכאלי” http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2758616 אחרי כתבה המציגה את הצעת החוק למניעת כפיה מינית של חברות הכנסת מרב מיכאלי, זהבה גלאון ומיכלרוזין, פרסם פרופ עמנואל גרוס תגובה המבקרת את ההצעה ומוקפת אותה. בתגובה, פרסמתי בעיתון הארץ את הדברים הבאים, המנסים להסביר את ההקשר להבנת הצעת החוק ואת הגיונה. בהתייחסו