April, 2023

April 28, 2023

ככלל, אני ממעטת לצרוך טקסים. אבל השנה אינה שנה רגילה, ומצאתי את עצמי צופה בטקס ההזכרה הממלכתי לחללי יום הזיכרון בכותל המערבי. דן כנר הממלכתי קרא לקהל לעמוד על רגליו, ושמואל רבינוביץ’, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, קרא את פרק פ”ג של תהילים, מזמור לאסף. גם למחרת, בטקס המרכזי ביום הזיכרון עצמו, הוקרא הטקסט המצמרר.

April 9, 2023

עקיבא נוביק לא מבין למה נשות ישראל מודאגות: הוא בדק בהסכמים הקואליציוניים ומצא ש”אין כמעט סעיפים הנוגעים למעמד האישה”. יש רק איזה “חוק המפלה במתן שירותים”. וכן, יש איזה רצון להחליש את בית המשפט העליון, ויתכן שזה ישפיע על יכולתו להגן על זכויות נשים. אבל מזה עושות כזה עניין? בגלל זוטות כאלה לובשות אדום, מתחפשות

April 9, 2023

“דמוקרטיה מתגוננת”, או “דמוקרטיה לוחמת”, הם מושגים שמתייחסים ל”שם” ו”אז”. משמעותם שכאשר דמוקרטיה מאוימת על ידי כוחות שמנסים להחריבה מבפנים בכלים דמוקרטיים – חובה עליה לעמוד על נפשה ולא לאפשר להם להשתלט עליה. שעליה לעשות זאת גם אם הדבר כרוך בסטיה – הכרחית ומידתית – מאופיה הדמוקרטי, שעליו היא מגוננת ונלחמת; כלומר גם אם הדבר