הכל (אקדמי) על הכבוד (מאמרים אקדמיים)

October 30, 2016

הפרספקטיבה המתקראת ״משפט ותרבות״, המזדהה כאופן חשיבה אינטר-דיסציפלינרי עכשווי ושדה מחקר והגות בהתהוות, מתפתחת בהדרגה רק מאז שנות התשעים, בעיקר באקדמיה האמריקנית. משימת המאמר היא להציג מהלך חשיבה מסוים שיכול להבהיר חלק מן הניתוחים העוסקים ב״משפט ותרבות״. המהלך מכיל ארבעה שלבים: 1) זיהוי תופעה משפטית משמעותית המעוררת קושי (משפטי ו/או חברתי), והגדרתה המדויקת; 2) בחירת

October 30, 2016

October 28, 2016

This article offers a film analysis of Israeli films which, it claims, embrace or critique Israel’s Zionist and Palestinian perceptions of honor, as compared with universal human dignity. The article groups together and examines six acclaimed Israeli feature films that, it argues, present and comment on Zionist and Palestinian perceptions of honor, as well as human dignity. The Israeli-Zionist

October 14, 2016

This article claims that Israeli collective memory often adheres to a narrative pattern that is highly compatible with the frame of mind best titled “national honor”. The following is a dominant narrative pattern in Israeli collective memory: “the villainous enemy shamed and humiliated us; we remember the shame and humiliation, the honorable duty to avenge

October 14, 2016

בעשור השישי לקיומה, בראשית המאה הציונית השנייה, החברה הישראלית מוטרדת מערכיה. רבים בישראל עוסקים בזיהוי ערכינו, בחינתם, ביקורתם, דאגה למעמדם וקינה על אבדנם. במציאות חברתית ואידאולוגית שסועה ומקוטבת – רבים פונים אל החוק, שתפקידו לבטא, להגדיר ולכונן ערכי יסוד בסיסיים שעל כלל המיגזרים להתלכד סביבם. ואכן, דומה שגם בעיתות מבוכה ובלבול המשפט הישראלי משתדל לשמש

October 14, 2016

October 14, 2016

October 14, 2016

This paper calls attention to “honor” and “dignity” as two fundamental, antithetical values, both firmly rooted at the heart of social orders and legal systems in the contemporary western world. An antithetical analysis of these concepts has long been suggested, in an anthropological context, by Pierre Bourdieu (1966: 228); I argue for its relevance to

October 14, 2016

October 13, 2016