הכל (אקדמי) על הכבוד (מאמרים אקדמיים)

October 13, 2016

Some women attack and harm men who abuse them. Social norms, law, and films all participate in framing these occurrences, guiding us in understanding and judging them. How do social, legal, and cinematic conventions and mechanisms combine to lead us to condemn these women or exonerate them? What is it, exactly, that they teach us

October 13, 2016

October 13, 2016

א. הקדמה; 1. מבנה המאמר; 2. כמה מילים אישיות. ב. מהו כבוד מִחְיָה מקצועי אישי לימודי של תלמידי משפטים; 1. כבוד מחְיָה לעומת הדרת-כבוד וכבוד סגולי; 2. הדרת-כבוד וכבוד מחיה של אנשי משפט; 3. כבוד מחיה לימודי. ג. דרכים להרחבת כבוד המחיה הלימודי של תלמידי משפטים; 1. בסימן קריאה: מצא את הטיעון; 2. כבולים במשקפיים: קללת הנחש והתפוח; 3.

October 13, 2016

מאמר זה מבקש לעגן בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו את ההבחנה המושגית בין שני סוגים של כבוד וכן בין אשכולות הזכויות הנגזרים מהם. שני סוגי הכבוד הם “הכבוד הסגולי”, שהוא ערכו של האנושי בכל אדם באשר הוא אדם, ו”כבוד המחיה”, שהוא ערכו של מקבץ התכונות הייחודי, החד-פעמי, שכל פרט אנושי בחר לממש ולפתח בעצמו לפי תכונותיו האישיות והזדהויותיו הקבוצתיות. כל

October 13, 2016

המאמר מציין מלאת עשור לחוק הישראלי למניעת הטרדה מינית, ועורך לו ״חשבון־נפש”. הוא מורכב משני חלקים: הראשון מציג את מניעי החקיקה ואת מטרותיה העיקריות; והשני סוקר את מידת הגשמתה של כל אחת מן המטרות, בוחן את הסיבות להצלחה או לכישלון בהגשמה, ובודק את התאמת הכלים החקיקתיים למטרה החברתית־ המשפטית. מניעי החקיקה ומטרותיה מוצגים בחלקו הראשון של המאמר בהתבסס על נוסח

August 7, 2016

“Human dignity” is the foundation of the human rights discourse that evolved around the United Nations’ 1948 Universal Declaration of Human Rights. In recent decades, the concept of human dignity has been vastly over-extended, gradually becoming a vague, nearly meaningless “catch-all” phrase. In the 21st century’s pluralistic and multicultural world, this development has played into