אהבה עזה כמוות או הטרדה מאיימת? – תרבות ומשפט, הטרדה מאיימת (stalking), שירת אלתרמן וקולנוע ישראלי בין הדרת כבוד (honor) וכבוד סגולי (dignity): ניתוח של תרבות ומשפט, רומנטיקה ואלימות