חינוך משפטי שתכליתו פיתוח כְבוֹד מִחְיָה מקצועי אישי: הזמנה לטיול בארץ הפלאות

א. הקדמה; 1. מבנה המאמר; 2. כמה מילים אישיות. ב. מהו כבוד מִחְיָה מקצועי אישי לימודי של תלמידי משפטים; 1.
כבוד מחְיָה לעומת הדרת-כבוד וכבוד סגולי; 2. הדרת-כבוד וכבוד מחיה של אנשי משפט; 3. כבוד מחיה לימודי. ג. דרכים
להרחבת כבוד המחיה הלימודי של תלמידי משפטים; 1. בסימן קריאה: מצא את הטיעון; 2. כבולים במשקפיים: קללת הנחש והתפוח; 3. חשיפת התחבולה; 4. קולות וצבעים: טקסטים קלאסיים; 5. התבטאות רהוטה: לא בול פגיעה; 6. השיטה הסוקרטית: מפתח לגלות מה אני יודעת; 7. הפרט והשלם: דגיג בתוך להקה; 8. הקשר היסטורי, רעיוני ובין-לאומי; 9. המשפט וחוויית החיים; 10 . מי מפחד מדה-קונסטרוקציה; 11 . להעניק כבוד מחיה ולקבלו: לכל איש ואישה יש שם; 12 . המרצה היא מודל לחיקוי: ללמד מתוך כבוד מחיה. ד. משפט ותרבות כדרך להרחבת כבוד המִחְיָה; 1. למה לקרוא ביחד ולנתח שיר, סרט או הצגה משפטיים במסגרת החינוך המשפטי; 2. קריאת שיר: "הודאה"; 3. משפט וקולנוע: קריאה בסרט משפטי, "פרידה"; 4. משפט ותאטרון: "ירושלים החדשה". ה. המציאות והחזון. ו. סיכום