פתח דבר לספר כלואות: שתלטנות קיצונית בזוגיות של אילנה קוורטין