תרגיל במשפט וספרות: המשפט כמתרגם ומכונן זיכרון, או: ג'יימס בויד וו’יט פוגש במשפט יהודי ודמוקרטי, במחמוד דרוויש ובפסקי הדין "מדינת ישראל נגד יגאל עמיר"