האקדמיה הלאומית המדעית למדעים מברכת היום את חבריה החדשים לרגל טקסם קבלתם לאקדמיה שנערך היום, נר שלישי של חנוכה. האירוע יתקיים במעמד נשיא המדינה מר משה קצב. דברי פתיחה: פרופ’ (מר) מנחם יערי. הרצאות החברים החדשים: פרופ’ (מר) מרגלית פינקלברג, פרופ’ (מר) יעקוב קליין, פרופ’ (מר) מישל רבל, פרופ’ (מר) יוסף שילה. הטקסט יתקיים בבית האקדמיה, ברחוב (מר) ז’בוטינסקי 43, ככר (מר) אלברט איינשטיין.
יש לאשר השתתפות אצל גב’ רות חנוכה, בטלפון 02-5676200
 
את המודעה הנ”ל העתקתי מילה במילה מן העיתון היום, ראשית האלף השלישי לספירתם. (המילים “מר” הם תוספת שלי, וכן הדגשתן).
תודה לאל על גברת חנוכה! הייצוג הנשי שלנו באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים!
 
אין מי שישלח מכתבי מחאה. אין למי לשלוח אותם. הודעה זו אינה שונה מרבבות אחרות המתפרסמות יום יום בכל עיתוננו. אילו היו מי שיכתבו מחאה – התשובה ידועה מראש: עלבון גדול של האקדמיה הלאומית למדעים על שמישהו מעז לחשוד בה בחוסר שוויוניות חוסר שוויוניות? אנחנו???? זהותם המיגדרית של החברים החדשים היא מקרית לחלוטין. הקבלה לאקדמיה היא עניינית, מקצועית ונטולת פניות. ללא הבדל דת גזע ומין. את מכתבי התשובה תדפיס, תבייל ותשלח גברת חנוכה. תוך כדי הכנת קפה, טיפוח הניקיון, והבטחת נעימותה של האווירה השוויונית באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. חנוכה שמחה!

נ.ב.

בתוך שעה מפרסום הרשימה קיבלתי כעשר תגובות המעירות את תשומת לבי לכך ש”מרגלית” הוא שמה של אישה, וכזו היא פרופסור פינקלברג. ובכן – חוש ההומור כנראה הרחיק לכת, ואבאר: ביקשתי להפנות את תשומת הלב לתופעה הנפוצה כל כך המגולמת בהודעה, וכדי להעצים את הדברים מעט, כדי להבהירם מעט – העמקתי את ההטיה המיגדרית (בגלוי). אחרת, כשיש אישה אחת מיד כולם חשים שאין בעיה. לכן ה”סילוף”, ותודה על העירנות.