Israel

October 13, 2016

October 13, 2016

October 13, 2016

October 13, 2016

October 13, 2016

הטרדה מינית היא עבירה נפוצה המתרחשת ברחוב, בבית, בעבודה ובכל מקום. כיום כולנו מודעים לקיומן של הטרדות מיניות ולכך שהן אסורות בחוק. אך האם מבט חודר, מחמאה, או תמונת עירום יכולים להיחשב הטרדה מינית? האם כאשר אישה מטרידה גבר זו הטרדה? בישראל קיים חוק למניעת הטרדות מיניות, וספר זה מציג את החוק ותשובות לשאלות שהוא

October 13, 2016

בשביל רבים ורבות בישראל “פמיניזם” הוא אידיאולוגיה אמריקאית הדורשת מנשים להיות גברים – אך גם מסכסכת בין המינים; ההופכת נשים לקורבנות – אך גם ללוחמניות (“שורפות חזיות”); המדיפה רגשנות, בכיינות – אך גם “שנאת גברים” תוקפנית, שכולן לזרא לישראלים רבים. דעות קדומות אלה משרתות את הסדר הקיים ומונעות בחינת הטענות הפמיניסטיות בדבר דיכוי נשים וקיפוחן.

October 13, 2016

מהו “כבוד”? מה מקומו בחברה הישראלית? מדוע קבעה אותו הכנסת כערך היסוד של מדינת ישראל? כיצד משתלבת קביעה ערכית חוקתית זו עם המציאות הישראלית על פניה והיבטיה המגוונים? ספר זה מציע נקודת מבט חדשה לבחינת ערכיה של החברה הישראלית, מגמות חברתיות ומשפטיות, הבניה מיגדרית, שסעים ועימותים אידיאולוגיים ומצבו הקיומי של הפרט בישראל. הספר מציע להשתית

October 13, 2016

October 13, 2016

א. הצגת הנושא והמאמר ב. חלק ראשון: ״הבנת הנורמה״ — האיסור הפלילי של ״מעשה מגונה״ המשפט האנגלי (1) עברת ״תקיפה״ (Assault) (2) עברת ״תקיפה/מעשה מגונה״ (Indecent Assault) 2. המשפט הקנדי, האמריקני והסקוטי 3. שיטות משפט אחרות: צרפת וגרמניה 4. ישראל ג. חלק שני: ״זיהוי המוסכמה״ — אשכול המוסכמות החברתיות־התרבויות הרלוונטיות 1. מוסכמות מוסרניות לגבי המיניות עצמה

October 13, 2016